Privacy Policy, cookiesbeleid en juridische kennisgeving

Privacy Policy, cookiesbeleid en juridische kennisgeving

Privacybeleid

Responsable – Qui és el responsable del tractament de les dades?
Identitat: Càmping Tamariu
Domicili social: Costa Rica 2, 17212 Tamariu (Palafrugell)
NIF: 40508853B
Telèfon: 972 62 22
Correu Electrònic: info@campingtamariu.com
Contacte: Marina Boix Carabús
Nom del domini: campingtamariu.com

Finalitats – Amb quines finalitats tractem les teves dades?
En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que tractarem les dades que ens facilites per:

Het beheren van de aanbestedende diensten die via het platform worden uitgevoerd, alsmede de overeenkomstige facturering en levering.
Periodiek mededelingen over diensten, evenementen en nieuws in verband met de activiteiten die door Camping Tamariu, met alle middelen (telefoon, post of e-mail), tenzij anders aangegeven of de gebruiker Hun instemming is gekant of gestemd.
Stuur commerciële en/of promotionele informatie met betrekking tot de gecontracteerde dienstensector en de toegevoegde waarde voor eindgebruikers, tenzij anders aangegeven of de gebruiker zich verzet of intrekken van hun toestemming.
Om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde verplichtingen en om na te gaan of aan contractuele verplichtingen is voldaan, zijn onder meer fraudepreventie opgenomen.
Overdracht van gegevens aan agentschappen en autoriteiten, op voorwaarde dat zij overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen zijn vereist.

Data categorieën-welke gegevens verwerken we?
Als gevolg van de bovengenoemde doeleinden, Camping Tamariu het beheer van de volgende categorieën van gegevens:

Identificatiegegevens
Elektronische communicatie metadata
Commerciële informatie gegevens. In het geval dat de gebruiker verstrekt gegevens van derden, hij/zij verklaart de instemming van deze en verbindt zich ertoe om de informatie vervat in deze clausule, vrijstelling van Camping Tamariu van enige aansprakelijkheid in dit verband.
Echter, Càmping Tamariu kan uitvoeren verificaties om dit feit te verifiëren, en de juiste due diligence maatregelen vast te stellen in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming.
Legitimatie-wat is de legitimiteit voor de behandeling van uw gegevens?
De gegevensverwerking met het oog op het verzenden van periodieke nieuwsbrieven (nieuws Briefing) over diensten, evenementen en nieuws met betrekking tot onze professionele activiteit is gebaseerd op de instemming van de belanghebbende, uitdrukkelijk gevraagd om te dragen Deze behandelingen, in overeenstemming met de huidige regelgeving.
Bovendien zijn de legitimatie voor de behandeling van de gegevens met betrekking tot aanbiedingen of samenwerkingen gebaseerd op de toestemming van de gebruiker die zijn gegevens verzendt, die zich op elk moment kunnen terugtrekken, hoewel dit de mogelijke communicatie van vloeibare vorm kan beïnvloeden en Obstructie van processen die u wenst uit te voeren.
Ten slotte kunnen de gegevens worden gebruikt om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen Camping Tamariu

Bewaringstermijn voor gegevens-hoe lang houden we uw gegevens bij?
Camping Tamariu zal behouden de persoonlijke gegevens van de gebruikers alleen voor de tijd die nodig is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld, terwijl niet intrekken van de toestemmingen verleend. Vervolgens, indien nodig, zal de informatie geblokkeerd tijdens de wettelijk vastgestelde termijnen te houden.

Ontvangers aan welke ontvangers wordt uw gegevens meegedeeld?
Uw gegevens kunnen worden geraadpleegd door de aanbieders die diensten verlenen aan Camping Tamariu, zoals hosting diensten, marketing tools en content systemen of andere professionals, wanneer de communicatie is noodzakelijk normatief, of voor De uitvoering van de gecontracteerde diensten.

Camping Tamariu, heeft geabonneerd op de overeenkomstige behandeling contracten met elk van de leveranciers die diensten verlenen aan Camping Tamariu, met het doel te garanderen dat deze leveranciers zullen de gegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving.

Zij kunnen ook worden overgedragen aan de veiligheidstroepen en-organen van de staat in gevallen waarin een wettelijke verplichting bestaat.

Banken en financiële instellingen, voor het verzamelen van diensten.
Overheidsdiensten die bevoegd zijn in de sectoren van de activiteit, wanneer deze door de huidige regelgeving worden vastgesteld.

Informatiebeveiliging-welke veiligheidsmaatregelen implementeren wij om uw gegevens te verzorgen?
Ter bescherming van de verschillende soorten gegevens tot uiting in dit privacybeleid zal de nodige technische veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van verlies, manipulatie, verspreiding of wijziging.

Encryptie van de communicatie tussen het apparaat van de gebruiker en de servers van Càmping Tamariu
Informatie-encryptie op de servers van Càmping Tamariu
Andere maatregelen om de toegang tot gebruikersgegevens door derden te voorkomen.
In die gevallen waarin Càmping Tamariu dienstverleners heeft voor het onderhoud van het platform buiten de Europese Unie, zijn deze internationale transfers geregeld volgens de toezegging van Càmping Tamariu met de bescherming, integriteit en veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers.

Rechten-wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verschaft en hoe u ze uitoefenen?
U hebt het recht om bevestiging te verkrijgen of op Càmping Tamariu wij behandelen persoonsgegevens die betrekking hebben op u, of niet.
U hebt ook het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, alsmede om de rectificatie van onjuiste gegevens te verzoeken of, indien van toepassing, om de schrapping te verzoeken, wanneer, onder andere, de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden die werden verzameld.

In bepaalde omstandigheden, u verzoeken om de beperking van de verwerking van uw gegevens, in welk geval zullen we alleen houden voor de uitoefening of verdediging van claims.
In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Camping Tamariu zal stoppen met de verwerking van de gegevens, met uitzondering van dwingende legitieme redenen, of de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

Evenzo u de uitoefening van het recht op gegevens portabiliteit, alsmede intrekking van de toestemmingen die op elk moment, zonder dat de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

Als u een van uw rechten wilt gebruiken, neem dan contact op met info@campingtamariu.com.

Tot slot informeren wij u dat u naar het Spaanse Agentschap van gegevensbescherming en andere openbare agentschappen gaan die voor om het even welke eis voortkomen die uit de behandeling van uw persoonsgegevens wordt afgeleid.

Wijziging van de privacy
Policy
Càmping Tamariu kan dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, met de volgende versies worden gepubliceerd op de website. In ieder geval zal Càmping Tamariu communiceren met voorafgaande kennisgeving van de wijzigingen van dit beleid van invloed zijn gebruikers, zodat ze kunnen accepteren.

Deze privacy policy is bijgewerkt tot op heden 13/06/2019 Camping Tamariu (Spanje). Alle rechten voorbehouden.

Indien u dat wenst u ook onze cookies policy raadplegen

Cookies beleid

Op deze website, cookies en cookies van derden worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een betere surfervaring hebt, u inhoud delen op sociale netwerken en zodat we kunnen gebruikersstatistieken te verkrijgen.

U voorkomen dat u cookies downloadt door uw browser te configureren, zodat cookies niet op uw apparaat kunnen worden opgeslagen.

Als eigenaar van deze website communiceer ik dat we geen persoonlijke informatie van cookies gebruiken, we maken alleen algemene statistieken van bezoeken die geen persoonlijke informatie impliceren.

Het is zeer belangrijk dat u dit cookiebeleid leest en begrijpt dat, als u doorgaat met bladeren, wij van mening zijn dat u het gebruik ervan aanvaardt.

Volgens de voorwaarden opgenomen in artikel 22,2 van wet 34/2002 over de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, als u doorgaat met surfen, geeft u uw toestemming voor de bezetting van de bovengenoemde mechanismen.

Verantwoordelijke
entiteit
De entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, in de zin die is vastgelegd in de wet van bescherming van persoonsgegevens is de pagina campingtamariu.com, eigendom van Marina Boix Carabús-Costa Rica 2, 17212 Tamariu ( Girona, Spanje).

Wat zijn cookies?
Cookies zijn een set van gegevens die een server deposito’s in de browser van de gebruiker te verzamelen standaard Internet log informatie en bezoekersgedrag informatie op een website. Met andere woorden, dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op de harde schijf van de computer en worden gebruikt om de gebruiker te identificeren wanneer ze opnieuw zijn aangesloten op de website. Het is de bedoeling om het bezoek van de gebruiker vast te leggen en wat informatie te bewaren. Het gebruik ervan is gemeenschappelijk en frequent in het web als het laat pagina’s om efficiënter te werken en het bereiken van een grotere aanpassing en analyse van het gedrag van de gebruiker.

Welke soorten cookies zijn er?
De cookies gebruikt op onze website, zijn sessie en derden, en stellen ons in staat te slaan en toegang tot informatie over de taal, het type browser gebruikt, en andere algemene kenmerken vooraf bepaald door de gebruiker, alsmede, volgen en Het analyseren van de uitgevoerde activiteiten, om verbeteringen aan te brengen en onze diensten op een efficiëntere en gepersonaliseerde manier te leveren.

De koekjes, afhankelijk van hun duurzaamheid, kunnen in zitting of permanente koekjes worden verdeeld. Die aflopen wanneer de gebruiker de browser sluit. Degenen die verstrijken op het moment dat zij voldoen aan het doel waarvoor zij worden bediend (bijvoorbeeld, voor de gebruiker te blijven geïdentificeerd in de diensten van Marina Boix Carabús) of wanneer ze handmatig worden gewist.

Type naam verval doel derde
klasse
__utma (Google Analytics) 2 jaar wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. Niet vrijgesteld
__UTMB van derden (Google Analytics) 30 minuten het wordt gebruikt om nieuwe sessies of niet-vrijgestelde bezoeken te bepalen
__UTMC derde partij (Google Analytics) aan het einde van de sessie is geconfigureerd om te werken met Urchin geen vrijgestelde
__ UTMZ van derden (Google Analytics) 6 maanden Store Origin of campagne waarin wordt uitgelegd hoe de gebruiker de niet-vrijgestelde webpagina heeft bereikt
Bovendien, afhankelijk van uw doel, cookies kunnen worden geclassificeerd als volgt:

Performance
cookies
Dit type cookie onthoudt uw voorkeuren voor de hulpprogramma’s in de services, zodat u de service niet telkens opnieuw hoeft te configureren wanneer u een bezoek brengt. Bij wijze van voorbeeld, dit type bevat: volume-instellingen voor video-of geluids spelers. De video streaming snelheden compatibel met uw browser. De objecten die zijn opgeslagen in de “winkelwagen” in e-commerce diensten zoals winkels.

Geo-lokalisatie
cookies
Deze cookies worden gebruikt om te bepalen in welk land u zich bevindt wanneer een dienst wordt aangevraagd. Deze cookie is volledig anoniem, en wordt alleen gebruikt om te helpen de inhoud te begeleiden naar de locatie.

Registratie
cookies
Registratie cookies worden gegenereerd zodra de gebruiker zich heeft geregistreerd of nadat de sessie is geopend, en ze worden gebruikt om ze te identificeren op de diensten met de volgende doelstellingen:

Houd de gebruiker geïdentificeerd, zodat, als u een dienst sluit, de browser of computer en op een ander tijdstip of een andere dag opnieuw in te voeren deze dienst, zal blijven geïdentificeerd, waardoor de navigatie te vergemakkelijken zonder opnieuw te identificeren. Deze functionaliteit kan worden verwijderd als de gebruiker op [sessie sluiten] klikt, dus deze cookie wordt verwijderd en de volgende keer dat u de service invoert, moet de gebruiker zich aanmelden om te worden geïdentificeerd.

Controleer of de gebruiker gemachtigd is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, bijvoorbeeld om deel te nemen aan een wedstrijd.

Daarnaast kunnen sommige diensten gebruik maken van plugins met sociale netwerken zoals Facebook of Twitter. Wanneer de gebruiker zich registreert in een dienst met de geloofsbrieven van een sociaal netwerk, machtigt hij het sociale netwerk om een persistent cookie op te slaan dat zijn identiteit onthoudt en hem toegang tot de diensten garandeert totdat deze verloopt. De gebruiker kan deze cookie verwijderen en toegang tot diensten intrekken via sociale netwerken die uw voorkeuren in het sociale netwerk bijwerken dan specifiek.

Analytics
-cookies
Elke keer dat een gebruiker een service bezoekt, genereert een hulpprogramma van een externe leverancier een analytische cookie op de computer van de gebruiker. Deze cookie die alleen wordt gegenereerd tijdens het bezoek, zal dienen in de toekomst bezoeken aan de diensten van Marina Boix Carabús om anoniem te identificeren van de bezoeker. De belangrijkste doelstellingen zijn:

Laat anonieme identificatie gebruikers die door de cookie bladeren (identificeert browsers en apparaten, niet mensen) en dus de geschatte telling van het aantal bezoekers en hun trends in de tijd.
Anoniem het identificeren van de meest bezochte inhoud en dus aantrekkelijker voor gebruikers weten of de gebruiker die u toegang heeft is nieuw of herhaald bezoek.

Belangrijk: tenzij de gebruiker besluit te registreren in een dienst van Marina Boix Carabús, zal de cookie nooit worden geassocieerd met persoonlijke gegevens die kunnen identificeren. Deze cookies worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden die de gebruikerservaring op de site kunnen optimaliseren.

Reclame
cookies
Deze soorten cookies u de informatie van de advertenties getoond aan elke anonieme gebruiker in de diensten van Marina Boix Carabús uit te breiden. Onder andere, de duur of frequentie van de weergave van reclame posities, de interactie met dezelfde, of de Browsing patronen en/of gedrag van gebruikers als ze helpen vorm een profiel van reclame belang. Op deze manier kunnen zij reclame aanbieden die verwant is aan de belangen van de gebruiker.

Reclame cookies van derden
In aanvulling op de reclame beheerd door de websites van Marina Boix Carabús in haar diensten, de websites van Marina Boix Carabús bieden haar adverteerders de mogelijkheid om advertenties te serveren via derden (“ad-servers”). Op deze manier kunnen deze derden opslaan van cookies verzonden vanuit de diensten van Marina Boix Carabús van gebruikers ‘ browsers, evenals de toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen in hen.

De bedrijven die deze cookies genereren hebben hun eigen privacy beleid. Op dit moment gebruiken de websites van Marina Boix Carabús het DoubleClick platform (Google) om deze services te beheren. Ga voor meer informatie naar

http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-DoubleClick en http://www.google.es/policies/privacy/ads/.

Hoe kan ik cookies uitschakelen in de browser?
U de verschillende browsers configureren om de gebruiker te informeren over de ontvangst van cookies en, indien gewenst, de installatie ervan in de apparatuur te voorkomen. Evenzo kan de gebruiker te herzien om uw browser welke cookies het heeft geïnstalleerd en wat is de vervaldatum van hetzelfde, in staat om ze te verwijderen.

Voor meer informatie, Raadpleeg de instructies en handleidingen op uw browser:

Voor meer informatie over het beheer van cookies in Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Voor meer informatie over het beheer van cookies in Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions

Voor meer informatie over het beheer van cookies in Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Voor meer informatie over het beheer van cookies in Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Voor meer informatie over de administratie van cookies bij Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Als u wilt stoppen wordt gevolgd door Google Analytics bezoek: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Meer informatie over cookies
U meer informatie krijgen over online Gedrags reclame en online privacy op de volgende link: http://www.youronlinechoices.com/es/

De gegevensbescherming van Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Hoe gebruikt Google Analytics cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es#analyticsjs

Updates en wijzigingen in de privacy policy/cookies
De websites van Marina Boix Carabús kunnen dit cookies beleid wijzigen in overeenstemming met wettelijke of reglementaire vereisten, of met het doel dit beleid aan te passen aan de instructies die door het Spaanse gegevens beschermings Agentschap zijn uitgeleverd, om deze reden De gebruikers worden geadviseerd om het periodiek te bezoeken.

Wanneer er significante wijzigingen in dit cookies beleid, zullen zij worden meegedeeld aan de gebruikers, hetzij via de website of per e-mail aan de geregistreerde gebruikers.

Juridische

In deze ruimte kan de gebruiker alle informatie vinden met betrekking tot de wettelijke voorwaarden die de relaties tussen de gebruikers en ons als beheerder van deze website bepalen. Als gebruiker, is het belangrijk om deze termijnen te kennen alvorens uw navigatie voort te zetten. Camping Tamariu. Como verantwoordelijk voor deze website, neemt de toezegging om de informatie van onze gebruikers en klanten te verwerken met volledige garanties en voldoen aan de nationale en Europese eisen die het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van Onze gebruikers. Deze website voldoet daarom strikt aan de GDPR (verordening (EU) 2016/679 van gegevensbescherming) en de LSSI-CE wet 34/2002, van 11 juli, diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik (met inbegrip van louter toegang) van de Webpagina’s, leden van de website campingtamariu.com met inbegrip van de inhoud en de diensten die daarin beschikbaar worden gesteld. Elke persoon die toegang heeft tot de website, campingtamariu.com (“gebruiker”) aanvaardt zich te onderwerpen aan de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de portal campingtamariu.com.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we
het doen
Lees Privacy Policy


verbintenissen en verplichtingen van gebruikers
De gebruiker wordt geïnformeerd, en aanvaardt, dat de toegang tot deze website niet veronderstelt, op enigerlei wijze, het begin van een commerciële relatie met campingtamariu.com. Op deze manier stemt de gebruiker ermee in om de website, zijn diensten en inhoud te gebruiken zonder de huidige wetgeving, goed vertrouwen en openbare orde te overtreden.
Het gebruik van de website is verboden, voor ongeoorloofde of schadelijke doeleinden, of dat, op enigerlei wijze, kan schade veroorzaken of belemmeren de normale werking van de website. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden om geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te distribueren of te wijzigen, tenzij de rechtmatige eigenaren daartoe gemachtigd zijn; Elke schending van de rechten van de aanbieder of de rechtmatige eigenaren; Commerciële of publicitaire doeleinden te gebruiken.

En la utilització del web, campingtamariu.com, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de campingtamariu.com o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar domini) o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant campingtamariu.com no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

MESURES DE SEGURETAT
Les dades personals comunicades per l’usuari a campingtamariu.com poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a campingtamariu.com, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i campingtamariu.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

RECLAMACIONS
campingtamariu.com informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients. L’Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a info@campingtamariu.com indicant el seu nom i cognoms, el servei i / o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L’usuari / comprador podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: info@campingtamariu.com, si ho desitja adjuntant el següent formulari de reclamació: El servei / producte: Adquirit el dia: Nom de l’usuari: Domicili de l’usuari: signatura de l’usuari (només si es presenta en paper): Data: Motiu de la reclamació:

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de campingtamariu.com. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de campingtamariu.com.
L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a campingtamariu.com indicant:
Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació

ENLLAÇOS EXTERNS
Les pàgines del web campingtamariu.com, podria proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. campingtamariu.com no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.
Daarnaast zal de gebruiker te vinden binnen deze site, pagina’s, promoties, affiliate Programma’s die toegang tot de surfgewoonten van de gebruikers om profielen vast te stellen. Deze informatie is altijd anoniem en de gebruiker is niet geïdentificeerd.

De informatie die wordt verstrekt in deze Gesponsorde sites of affiliate links is onderworpen aan de privacy policy die worden gebruikt in deze sites en zal niet worden onderworpen aan dit privacybeleid. Dus we raden gebruikers aan om het privacybeleid van affiliate links zorgvuldig te herzien.

Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid
De aanbieder verleent geen enkele garantie of is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit:

Gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en doeltreffende werking van de website, of de diensten en inhoud ervan;
Het bestaan van virussen, schadelijke of schadelijke Programma’s in de inhoud;
Gebruik van onwettig, nalatig, frauduleus of in strijd met deze wettelijke kennisgeving;
Gebrek aan legaliteit, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de door derden geleverde diensten en ter beschikking gesteld van de gebruikers op de website.
De aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt kan worden door het illegaal of oneigenlijk gebruik van deze website.
Toepasselijk recht en jurisdictie
In het algemeen zijn de relaties tussen campingtamariu.com met de gebruikers van haar telematicadiensten, die op deze website aanwezig zijn, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie en de rechtbanken.

Contact
In het geval dat elke gebruiker twijfels heeft over deze algemene voorwaarden of enige andere opmerking over de portal campingtamariu.com, verwijzen wij u naar info@campingtamariu.com

Namens het team dat zijn Camping Tamariu we waarderen de tijd besteed aan het lezen van deze juridische mededeling